مدیریت پسماند دهیاری

شیوه ای آسان و نوین برای جمع آوری عوارض پسماند دهیاری

با فقط 100 هزار تومان
در عرض چند دقیقه شروع کنید

به سادگی و آسانی سامانه پسماند خود را داشته باشید

ثبت نام در سایت

در ابتدا در سایت ثبت نام کنید

تکمیل اطلاعات دهیاری

اطلاعات دهیاری و شماره حساب را در این مرحله وارد کنید

پرداخت مبلغ نرم افزار

بعد از پرداخت کارشناسان با ثبت اطلاعات دهیاری شما در کمتر از یک ساعت نرم افزار را برای شما ارسال خواهند کرد

بانک اطلاعات جامع دهیاری

با نرم افزار عوارض دهیاری علاوه بر صدور قبض و جمع آوری عوارض پسماند بانک کاملی از اطلاعات اهالی روستای خود خواهید داشت

صدور قبض بصورت آنی

صدور قبض بصورت ماهانه و سالانه همراه با تاریخ و همچنین ثبت بدهی گذشته مشترک

گزارشات دقیق

ثبت گزارش دقیق میزان واریزی هر فرد برای دهیاری

همین امروز سامانه عوارض خود را با تنها صد هزار تومان داشته باشید