خرید سرور ویندوز برای ترید و رفع تحریم پی پال

سرور ویندوز 1

336 تومان ماهیانه
 • رم 1GB
 • پردازنده ۲Core
 • فضا ۲۰GB HDD
 • آی پی ثابت ۱ عدد

سرور ویندوز 2

462 تومان ماهیانه
 • رم ۲GB
 • پردازنده ۲Core
 • فضا 50GB HDD
 • آی پی ثابت ۱ عدد

سرور ویندوز 3

672 تومان ماهیانه
 • رم 4GB
 • پردازنده 4Core
 • فضا 80GB HDD
 • آی پی ثابت ۱ عدد
پیشنهادی

سرور ویندوز 4

881 تومان ماهیانه
 • رم 8GB
 • پردازنده 8Core
 • فضا 150GB HDD
 • آی پی ثابت ۱ عدد

خرید اکانت اسپاتیفای فمیلی ممبر

اشتراک قانونی 1 ماهه فمیلی ممبر اسپاتیفای

59 تومان
 • 1 کاربره
 • روی ایمیل شما
 • ریجن ترکیه
 • 1 ماهه

اشتراک قانونی 2 ماهه فمیلی ممبر اسپاتیفای

109 تومان
 • 1 کاربره
 • روی ایمیل شما
 • ریجن ترکیه
 • 2 ماهه

اشتراک قانونی 3 ماهه فمیلی ممبر اسپاتیفای

164 تومان
 • 1 کاربره
 • روی ایمیل شما
 • ریجن ترکیه
 • 3 ماهه

اشتراک قانونی 6 ماهه فمیلی ممبر اسپاتیفای

299 تومان
 • 1 کاربره
 • روی ایمیل شما
 • ریجن ترکیه
 • 6 ماهه